Thông tin hữu ích

Công viên Du lịch YANG BAY
Địa chỉ: Thôn Ngã Hai - Khánh Phú - Khánh Vĩnh - Khánh Hòa
ĐT: 0258.370.77.79
Nhà hàng: 02583.701.555
Web: http://yangbay.khatoco.com
Email: yangbay@khatoco.com
yangbaytourist@gmail.com
Giờ mở cửa: 7:30 - 17:00
Văn phòng tour:
Số 30, đường 23/10, TP. Nha Trang
ĐT: 02583.873.739


Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khánh Tân

Sáng ngày 06/6/2015 tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hoà, Công ty CP Khánh Tân (gọi tắt là Công ty Khánh Tân) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự đại hội có 55 cổ đông đại diện cho 3.587.847 cổ phần chiếm tỷ lệ 78,39% cổ phần có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban điều hành công ty, ông Nguyễn Bá A - Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm 2015, kết quả hoạt động mua cổ phiếu quỹ (1.291.177 cổ phiếu với giá mua 8.000 đồng/ cổ phiếu) cũng như phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015. Như vậy, tính đến 31/12/2014, tổng số cổ phiếu quỹ Công ty đã mua vào là 1.423.364 cổ phiếu tương ứng 14.233.640.000 đồng mệnh giá.

Với định hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh từ nuôi heo thịt sang nuôi heo nái và heo sữa, ông Huỳnh Trung Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty - trình Đại hội thông qua việc giảm vốn còn từ 17 – 20 tỷ đồng. Căn cứ kết quả lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua lại phần góp vốn với giá mua bằng mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng). Số cổ đông đăng ký bán là 1.627 cổ đông tương ứng số cổ phần là 3.080.000 cổ phần. Như vậy, nếu mua hết lượng đăng ký bán trên thì số cổ phần còn lại dự kiến là: 1.496.000 cổ phần tương ứng 14.96 tỷ đồng.

Dựa vào năng lực tài chính và định hướng phát triển của công ty, 54/55 cổ đông dự họp (tỷ lệ 98.2%) đại diện cho 78,22% cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành việc mua lại toàn bộ số cổ phần đăng ký bán của các cổ đông.

Ngoài ra, Đại hội còn thông qua một số các nghị quyết và đề xuất khác như: chi thưởng tháng lương thứ 13 + 14 cho người lao động, tăng mức thù lao cho Ban HĐQT, Ban kiểm soát công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Cổ đông biểu quyết các Nghị quyết, đề xuất của Ban HĐQT Công ty

 

Cổ đông đặt câu hỏi với Ban HĐQT công ty

Nguồn: Khatoco.com 


BẢN ĐỒ


THƯ VIỆN ẢNH


Công viên du lịch Yang Bay - Chi nhánh tổng công ty Khánh Việt